INGI BJARNI TRIO

Ingi Bjarni Skúlason är en pianist och kompositör med stor distinktion och finess, som kreativt överskrider gränser i stil och genre. Ingi Bjarni Trio samlar tre aktiva musiker från Island som tillsammans har spelat på festivaler som Nordic Jazz Comets, Jazzahead (clubnight), VetrarJazz, Copenhagen Jazz Festival, Reykjavík Jazz Festival och mer. 

För denna konsert kommer trion att famföra ny musik och även några låtar från albumen Skarkali (2015) och Fundur (2018). Ingi Bjarni Trio nominerades till Icelandic Music Awards som årets jazzartist 2018!

Musiken kan beskrivas som känslomässig, kontemplativ och personlig. “Vi tittade mot norr, norr som är hem för oss, och vi undersökte vad som kunde hittas där. Hittade vi någon koppling till våra rötter? Att beskriva vad vi har hittat; det är vår egen typ av folkmusik med uttrycksfrihet och utrymme för både lyrisk och fri improvisation.” Titeln på det andra albumet, Fundur, översätts till: “en upptäckt” eller “att ha funnit något”. Det första albumet Skarkali släpptes 2015.

"Ingi Bjarni Skúlason smälter flytande det extrema landskapet i sitt hemland Island samman med en medfödd, motståndskraftig melodicism som förskjuts medvetet inom kroppen av hans musik som ett bildspel av den vilda isländska terrängen.” /All abuot jazz

Ingi Bjarni Skúlason - piano
Þorgrímur Jónsson - kontrabas
Magnús Trygvason Eliassen - trummor

Webbsida Soundcloud Youtube

Ingi Bjarni Skúlason is a pianist/composer of considerable distinction and finesse, creatively seeking to shun boundaries in style or genre.
Ingi Bjarni Trio brings together three active musicians from Iceland. The trio has played at festivals like Nordic Jazz Comets, Jazzahead (clubnight), VetrarJazz, Copenhagen Jazz Festival, Reykjavík Jazz Festival, and more. For this concert, the trio will play new music and also some songs from the albums Skarkali (2015) and Fundur (2018). Ingi Bjarni Trio was nominated for the Icelandic Music Awards as jazz performer of the year 2018!
The music can be described as emotional, contemplative, and personal. “We looked to the north, north which is home for us, and we explored what could be found there. Did we find some connection to our roots? To describe what we have found; it is our own kind of folk music with the freedom of expressiveness and space for both lyrical and free improvisation.” The title of the second album, Fundur, translates to: a finding/discovery or “to have found something. The first album Skarkali was released in 2015.

All About Jazz:“Ingi Bjarni Skúlason fluidly melds the extreme landscapes of his native Iceland with an innate, resilient melodicism that shifts willfully within the body of his music like a slideshow of the wild Icelandic terrain.”


Ingi Bjarni Skúlason - piano
Þorgrímur Jónsson - double bass
Magnús Trygvason Eliassen - drums