KBK3

Grunden till KBK3 formades år 2012 när pianisten Kristin Rosendal och trummisen Maria Dahlin möttes på Birka folkhögskola och började spela ihop som duo. De satte ihop lekfulla pianomelodier med svängiga trumkomp och skapade en egen musikalisk värld, med inspirationer från bl.a. Shai Maestro trio och E.S.T. (Det gjordes även en och annan Lady Gaga-cover). 

Några år senare utökades bandet till en trio med den fenomenala basisten Boel Mogensen och musiken lät  öppna upp sig och få nytt liv - KBK3 var ett faktum.

Trion träffades under sina gemensamma år på musikhögskolan i Göteborg för fyra år sedan och har sedan dess gått igenom det mesta tillsammans. Det är grunden för deras samspel, en stark vänskap och kärlek till varandra. Under våren 2021 arbetar de med materialet till sitt debutalbum och det är detta ni kommer få en försmak av på konserten.

Med rötterna i jazz, pop och folkmusik rör sig trion genom komponerade, improviserade och organiska landskap, och bjuder på musik som stundtals är intensiv och skämtsam, stundtals kraftfull och vemodig.

Kristin Rosendal - piano & sång
Boel Mogensen - kontrabas
Maria Dahlin – trumset

Soundcloud

ENG:
Each song as its own little story; a memory image of the people who pass through a life. With tonal language reminiscent of both Shai Maestro and Jan Johansson, there is an inherent melancholy in KBK3's melodies; a desolation that finds peace.
The foundation for KBK3 was formed in 2012 when pianist Kristin Rosendal and drummer Maria Dahlin met at Birka Folk High School and began playing together as a duo. They put together playful piano melodies with swinging drum accompaniments and created their own musical world, with inspirations from e.g. Shai Maestro trio and E.S.T. (There were also the occasional Lady Gaga cover).


A few years later, the band was expanded to a trio with the phenomenal bassist Boel Mogensen, who let the music open up and get new life - KBK3 was a fact. With roots in jazz, pop and folk music, the trio moves through composed, improvised and or ganic landscapes, offering music that is sometimes intense and playful, sometimes powerful and melancholy.


The trio met during their joint years at the Gothenburg Academy of Music four years ago and have since gone through most things together. It is the basis of their interaction, a strong friendship and love for each other. In the spring of 2021, they will work with the material for their debut album and this is what you will get a taste of at the concert.
With roots in jazz, pop and folk music, the trio moves through composed, improvised and organic landscapes, offering music that is sometimes intense and playful, sometimes powerful and melancholy.


Kristin Rosendal - piano & vocals
Boel Mogensen - double bass
Maria Dahlin - drums