ZOE EFSTATHIOU &
eGIL kALMAN

Zoe Efstathiou och Egil Kalman är en duo som utforskar rummets kropp genom att skulptera ljudobjekt som förändras dynamiskt genom interaktion och improvisation.
 Subtila nyanser förändrar ytegenskaperna och gränserna för objekten, vilket framkallar en sinnlig och påtaglig upplevelse. 

Deras akustiska instrument fungerar som ytor för taktila utforskningar som skapar transienta formlösa rytmiska moln, som ofta imiterar den elektroniska världen. Detta medan de elektroniska instrument tar sig fysiska former och projicerar gravitation och kropp med deras formationer. 

Musiken reflekterar det efemära, det flyktiga tillståndet mellan framtiden och det förflutna och bjuder in lyssnaren till att uppleva tiden som ett ytligt kännetecken för verkligheten.

Zoe Efstathiou - preparerat piano, modular synthesizer
Egil Kalman - modular synthesizer, kontrabas

Vimeo Bandcamp

ENG.
The duo explores the materiality of space by sculpting sound objects which are dynamically changing through interaction and improvisation. Subtle nuances alter the surface characteristics and boundaries of the objects, evoking a sensuous and tangible experience and creating an environement where the boundaries between the acoustic and electronic world become unclear. The piano, through the use of extended techniques, objects and microphones is explored in its timbral possibilities and serves as a surface for tactile explorations, often imitating the electronic world.

The modular synthesizers take the form of physical masses, projecting the gravitational and material attributes of the sound with their formations. By tracing the microlevel sound articulations and the through timbral explorations of acoustic and electronic intstruments, large scale forms are created where the momentary interpolates with the ever evolving.The music reflects the ephemeral, the transient state between future and past, inviting the listener to experience time as a superficial characteristic of reality. 

Zoe Efstathiou - prepared piano, modular synthesizer
Egil Kalman - modular synthesizer, double bass