Hanna To​lf

Hannah Tolfs musik väller in. Obeveklig, vild och vidunderlig. Den breder ut sig, expanderar och lever som en naturlig förlängning av hennes fenomenala röst. 

Sångerskan och kompositören Hannah Tolfs konstnärliga vision och omisskänneliga signum lever och frodas i en singulär hybrid ljudvärld där jazzens frihetslängtan blandas med soulens känslosamma intellekt i långsamt muterande popstrukturer.
Med trygg hand för hon oss djupare, närmre
beröringspunkten, där vi kan se varandra i ett varmare ljus. I oemotståndliga instrumentala baksug av breda, pulserande bottnar, suggestiva ackordföljder och kraftfulla melodier tvingas allt till ytan för att slås runt och isär. 

Rösten vilar och tornar upp sig om vartannat, ren processad eller tjocka unison lager. Det brustna och evinnerligt ljuvliga bearbetas tålmodigt i orden såväl som i de korsbefruktade akustiska och elektroniska ljudvärldarna. Improvisationen är central och det fria uttrycket går aldrig förlorat, varken i skapandet eller framförandet.

Den kritikerrosade skivdebuten The Park släpptes 2014 på Havtorn Records och beskrevs av media som “en hyllning till livet och människan”. Skivan etablerade Hannah Tolf och hennes kvartett med Donovan Von Martens (bas), Jonathan Albrektson (synthar, piano) och Emil Blommé (trummor) på den cutting-edge experimentella och alternativa musikscenen. Sedan releasen har bandet turnerat flitigt nationellt och internationellt, med spelningar på festivaler såväl som på jazz, pop och rock scener runt om i Skandinavien, Frankrike, Italien och Tyskland. Hannah Tolf arbetar just nu på nästa skiva med kvartetten som har planerad release under 2021 på Havtorn Records.

Hannah Tolf - röst 
Jonathan Albrektson - piano/synth 
Donovan von Martens - bas 
Emil Blommé - trummor

Hemsida Facebook Instragram Video

ENG:
Hannah Tolf's music is pouring in. Relentless, wild and wonderful. It expands, expands and lives as a natural extension of her phenomenal voice. Singer and composer Hannah Tolf's artistic vision and unmistakable signum live and thrive in a singular hybrid sound world where jazz's longing for freedom is mixed with the soul's emotional intellect in slowly mutating pop structures. 

With a confident hand, she takes us deeper, closer to the point of contact, where we can see each other in a warmer light. In irresistible instrumental wide, pulsating bottoms, suggestive chord sequences and powerful melodies, everything is forced to the surface to be turned around and apart. The voice rests and towers over every other, pure processed or thick unison layer. The broken and eternally lovely are patiently processed in the words as well as in the cross-fertilized acoustic and electronic worlds of sound. Improvisation is central and free expression is never lost, neither in creation nor performance. 

The critically acclaimed record debut The Park was released in 2014 on Havtorn Records and was described by the media as "a tribute to life and man". The record established Hannah Tolf and her quartet with Donovan Von Martens (bass), Jonathan Albrektson (synths, piano) and Emil Blommé (drums) on the cutting-edge experimental and alternative music scene. Since the release, the band has toured extensively nationally and internationally, with gigs at festivals as well as on jazz, pop and rock stages around Scandinavia, France, Italy and Germany. Hannah Tolf is currently working on the next record with the quartet which has a planned release in 2021 on Havtorn Records.